Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

VII konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Zdzieszowice wniosku w VII konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, informuję osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców, wyrażających chęć skorzystania z takiej pomocy o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami:

 1. Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – zał. nr 1
  i zał. nr 2 (w przypadku współwłasności nieruchomości)

 2. Oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na realizację zadania – zał. nr 3

 3. Zgodą na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 4

 4. Informacją o wyrobach zawierających azbest – zał. nr 5

 5. Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zał. nr 6

 6. Oświadczeniem o wywiązywaniu się z zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – zał. nr 7

 7. Oświadczeniem (wraz z kopią zgłoszenia potwierdzoną przez Wydział Budownictwa
  i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach) o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych związanych z demontażem pokrycia dachowego lub elewacji – zał. nr 8

 8. Formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (nie dotyczy to osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jak również przypadków, gdy obiekt nie służy prowadzonej działalności gospodarczej) wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pomocy de minimis.

 9. Formularzem informacji przedstawionych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się
  o pomoc de minimis (nie dotyczy to osób fizycznych nie prowadzących działalności rolniczej, jak również przypadków, gdy obiekt nie służy prowadzonej działalności rolniczej) wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pomocy de minimis.

Przedmiotowy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (II piętro, pokój B-207) w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 r. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku zakwalifikowania wniosku uzyskać można dotację stanowiącą 85 % kosztów demontażu lub usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowych z dachu/elewacji, transportu i unieszkodliwienia.

Zgodnie z harmonogramem konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych
z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego realizacja zadania nastąpi między 16.08.2016 r. a 14.10.2016 r. Zachęcam
do skorzystania z tej formy dofinansowania.

Szczegółowe informacje oraz ewentualną pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34 w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój B-207) lub pod nr tel. 77 4064453

Podmioty, które zostaną zakwalifikowane do otrzymania dotacji zobowiązane będą do podpisania z Gminą Zdzieszowice umowy, w której zobowiążą się wpłacić 15% wartości usługi brutto, po wykonaniu zadania.

W PORZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI WNIOSKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ STOPIEŃ PILNOŚCI USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST.

Załączniki:

ODTWniosek.odt
PDFWniosek.pdf
ODTzał. nr 1 - Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.odt
PDFzał. nr 1 - Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.pdf
ODTzał. nr 2 - Zgoda współwłascicieli.odt
PDFzał. nr 2 - Zgoda współwłascicieli.pdf
ODTzał. nr 3 - Zgoda na wykonanie zadania.odt.odt
PDFzał. nr 3 - Zgoda na wykonanie zadania.pdf
ODTzał. nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.odt
PDFzał. nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf
ODTzał. nr 5 - Informacja o wyrobach zawierających azbest.odt
PDFzał. nr 5 - Informacja o wyrobach zawierających azbest.pdf
ODTzał. nr 6 - Ocena stanu i możliiwości bezp użytkowania azbestu.odt
PDFzał. nr 6 - Ocena stanu i możliiwości bezp użytkowania azbestu.pdf
ODTzał. nr 7 - Oświadczenie o zobowiazaniach publicznoprawnych.odt
PDFzał. nr 7 - Oświadczenie o zobowiazaniach publicznoprawnych.pdf
ODTzał. nr 8 - Zgłoszenie do starostwa.odt
PDFzał. nr 8 - Zgłoszenie do starostwa.pdf
ODTzał. nr 9 - Oświadczenie o pomocy de minimis.odt
PDFzał. nr 9 - Oświadczenie o pomocy de minimis.pdf

DOCXzał. nr 9a - Formularz informacji - działalność rolnicza.docx
PDFzał. nr 9a - Formularz informacji - działalność rolnicza.pdf
XLSXzał. nr 9b - Formularz informacji - działalność gospodarcza.xlsx