Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Januszkowice

W dniu 30 stycznia br. o godz. 17.15 w remizie OSP w Januszkowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu druh Henryk Bielica, a następnie przywitał wszystkich przybyłych na zebranie członków jednostki oraz zaproszonych gości – Zastępcę Burmistrza Zdzieszowic Pana Artura Gasz, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Pana Edwarda Paciorek, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Pana Mirosława Hankus, radną Rady Miejskiej oraz Sołtysa Panią Marię Kampa, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Zdzieszowicach druha Józefa Job, Komendanta Gminnego druha Ryszarda Jantos, Przewodniczącego Miejsko – Gminnej Komisji Rewizyjnej, a zarazem członka OSP Januszkowice druha Edwarda Walencik i opiekuna OSP z ramienia UM Pana Damiana Weihs.

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Piotra Pakosz.

Na początku zebrania Prezes druh Henryk Bielica dokonał podsumowania działalności Zarządu w całym pięcioletnim okresie jego zarządzania jednostką. Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik druh Łukasz Gabor. Potem sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący tej Komisji druh Bernard Moric. Sprawozdanie to zostało zakończone postawieniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Po przedstawieniu przez druha Henryka Bielicę planu działalności na bieżący, 2016 rok i zakończeniu dyskusji głosowano nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy – absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

W następnej części zostały przeprowadzone wybory nowego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejnych pięć lat działalności jednostki.

W wyniku wyborów został wybrany nowy Zarząd w następującym składzie:

1. Henryk Bielica – Prezes Zarządu,
2. Adam Kroll – Naczelnik,
3. Andrzej Bielica – Zastępca Naczelnika,
4. Artur Gasz – Sekretarz,
5. Łukasz Gabor – Skarbnik,
6. Norbert Wąsik – gospodarz,
7. Zbigniew Matjas – członek Zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. Bernard Moric – Przewodniczący,
2. Jan Gromotka – Zastępca Przewodniczącego,
3. Izabela Gałan – członek Komisji.

W końcowej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście składając podziękowania strażakom za ich ofiarną i bezinteresowną służbę oraz informując o chęci współpracy oraz planach związanych z finansowaniem działalności strażaków ochotników w bieżącym roku.

Poniżej krótka fotorelacja.