Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, Urząd Miejski w Zdzieszowicach ogłasza przyjmowanie do dnia 14.10.2016 r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. 2009, nr 142, poz. 1161 z późn. zm.):

Rzeczoznawce Burmistrz powołuje spośród osób, które:

  1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
  2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
  3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
  5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
  6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową burmistrza i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać: (druk wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub ze strony internetowej Urzędu):

1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

PDFwniosek

PDFoświadczenie o posiadanym stażu w gospodarstwie rolnym