Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Spotkanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Poniżej harmonogram spotkań dla poszczególnych grup uczestników:

Lp.

Uczestnicy spotkania

Termin spotkania

Miejsce spotkania

  1.  

Przedstawiciele wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych
z obszaru AO
(gminy: Walce, Strzeleczki, Zdzieszowice, Krapkowice, Gogolin, Prószków, Izbicko, Tarnów Opolski, Komprachcice, Opole, Tułowice)

22 listopada br., godzina 10.00

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

  1.  

Przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru AO (Chrząstowice, Ozimek, Niemodlin, Dąbrowa, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki, Lewin Brzeski, Popielów, Łubniany, Murów)

29 listopada br., godzina 10.00

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

  1.  

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się inwestycjami gminnymi

13 grudnia br., godzina 10.00

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie przedstawicieli wspólnot i spółdzielni z obszaru Państwa gminy o w/w spotkaniach oraz przekazanie potencjalnym uczestnikom spotkania harmonogramu, który przesyłam w załączeniu.

Tematyka spotkań:

  1. Możliwości finansowania inwestycji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w zakresie efektywności energetycznej (m.in. omówienie formuły ESCO),
  2. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Aglomeracji Opolskiej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji w sektorze mieszkaniowym,
  3. Omówienie założeń Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIIŚ 2014-2020, poddziałanie nr 1.3.2: Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz Regulaminu konkursu,
  4. Znaczenie audytów energetycznych oraz Planów Gospodarki Niskoemisyjnych,
  5. Dyskusja.