Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.312.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. zatwierdził realizację zadań publicznych realizowanych przez podmioty wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia oraz wysokość dotacji celowej na te zadania dla organizacji, które przystąpiły do otwartego konkursu ogłoszonego 28 grudnia 2016 roku.

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.312.2016

Załącznik do zarządzenia: PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu

Organizacje, którym przyznano środki w otwartym konkursie ofert są zobowiązane do dostarczenia zaktualizowanego harmonogramu (o ile ulegnie zmianie) oraz kosztorysu, które stanowić będą załączniki do umowy.