Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz uchwały nr XXX/210/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu:

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 PDFSG.0050.313.2017

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie

Pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne

PDFSG.0050.315.2017

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie

Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

PDFSG.0050.314.2017

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie

Wzory dokumentów:

PDFoferta.pdf
ODToferta.odt
DOCXoferta.docx

ODTsprawozdanie.odt
DOCXsprawozdanie.docx
PDFsprawozdanie.pdf