Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu

Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania
projektu uchwały z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie

od dnia 24 lutego 2017 r. do dnia 7 marca 2017 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu.

Propozycje i uwagi do projektu uchwały można składać

w biurze Rady Miejskiej (pok. B-110) lub sekretariacie Urzędu (pok. B-010),

drogą elektroniczną na adres: biurorm@zdzieszowice.pl

lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

Treść projektu uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
Sybila Zimerman

PDFZarządzenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej statutu (51,35KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu (447,79KB)

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu (43,54KB)