Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Walne zebranie Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Zdzieszowicach

W dniu 29 kwietnia br. o godz. 17.00 w remizie OSP w Żyrowej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zdzieszowicach. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu druhna Sybila Zimerman, następnie przywitała zaproszonych gości – Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach kpt. Leszka Staniocha, Komendanta Zakładowej Straży Pożarnej w ArcelorMittal Poland S.A. - Oddział w Zdzieszowicach druha Wiesława Naworola, Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach druha Jerzego Jarosza, Komendanta Komisariatu Policji
w Zdzieszowicach Pana Sławomira Piekarusia, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Pana Edwarda Paciorka oraz członków Miejsko – Gminnej Komisji Rewizyjnej na czele z jej Przewodniczącym druhem Edwardem Walencikiem. Na przewodniczącego zebrania wybrano Prezesa OSP Żyrowa druha Artura Mrozka.

Podczas zebrania dokonano podsumowania działalności Zarządu w ubiegłym 2016 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu w tym okresie przedstawiła Prezes druhna Sybila Zimerman, zaś sprawozdanie o stanie technicznym naszych jednostek OSP – Komendant Gminny druh Ryszard Jantos. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Edward Walencik przedstawił sprawozdanie Komisji zakończone postawieniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

W toku dyskusji głos zabrali zaproszeni goście, składając podziękowania strażakom za ich ofiarną i bezinteresowną służbę oraz informując o chęci współpracy oraz o planach związanych z finansowaniem działalności strażaków ochotników w bieżącym roku. Poruszano również m.in. tematy umundurowania i wyszkolenia naszych ratowników oraz wyposażenia jednostek OSP.

Po zakończeniu dyskusji głosowano nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy – absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

Poniżej krótka fotorelacja.