Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

EDUKO - rekrutacja w toku!

Fotografia jest dziś w zasięgu każdego, ale trzeba poznać parę sztuczek, dzięki którym zdjęcia będą naprawdę dobre. Poprzez udział w naszym młodzieżowym projekcie EDUKO 2017 pt. „Pamiętnik fotografią pisany – pasjonująca Opolszczyzna”, zaczniesz patrzeć na świat jak profesjonalny fotograf!

Z nami nie ma nudy! Poznasz ludzi z pasją, miejsca historii i dziedzictwa kulturowego, będziesz świadkiem niezwykłych wydarzeń. Czekają Cię zajęcia z profesjonalistami w studiu i w plenerze.

Dla uczestników przygotowaliśmy bogaty program warsztatów plenerowych, szkoleń i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, wydamy własny  kalendarz oraz powstanie projekt okładki płyty  zespołu Livermorium. Oj będzie się działo!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.zs.zdzieszowice.pl w zakładce EDUKO.

Pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w projekcie: EDUKO 2016-2018 pt. „Pamiętnik fotografią pisany – pasjonująca Opolszczyzna”, w czasie od 15.05.2017 do 31.10.2017r.

Inicjatorem jest grupa młodzieży zdzieszowickiej skupiona wokół Młodzieżowej Rady Miejskiej i Wojewódzkiego Forum Młodzieżowego powołanego przy Marszałku Województwa Opolskiego - uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

To Projekt  skierowany do młodzieży 14+ i ich opiekunów ukazujący pasjonującą Opolszczyznę. Uczestnicy przez aktywne uczestnictwo w warsztatach i plenerach poznają pasjonujące wydarzenia, ludzi z pasją, miejsca historii i dziedzictwa kulturowego regionu, które świadomie upamiętnią na fotografii.

Gala finałowa pt. „Pasjonująca Opolszczyzna” która odbędzie się w październiku 2017 będzie okazją doskonalenia umiejętności zorganizowania przez młodzież wydarzenia kulturalnego dla całego miasta i regionu. Popularyzacja znaczenia, roli i doniosłości edukacji kulturowej. Nastąpi przedstawienie namacalnych efektów twórczych projektu. Udział w Projekcie zaktywizuje całe środowisko  młodzieżowe do działań w sferze kulturowej Opolszczyzny po przez:

  • rozwijanie kreatywności kulturowej i twórczych pomysłów,
  • stosowanie umiejętnych metod posługiwania się środkami artystycznymi właściwymi dla fotografii,
  • umożliwienie młodzieży podejmowania własnych inicjatyw w sferze kulturowej- wykorzystanie zasobów kulturowych regionu,
  • realizowanie swoich pasji i zainteresowań,
  • w przyszłości wzajemnego inspirowania się młodych ludzi do ciągłości podejmowania działań edukacyjno-kulturowych w regionie,
  • integrację i współpracę środowisk młodzieżowych,

Cele kluczowe projektu zostaną osiągnięte atrakcyjnymi dla uczestników  metodami i formami:

warsztatu szkoleniowego dla animatorów, prowadzenie Opolskie Towarzystwo Fotograficzne, zaspokoi oczekiwania animatorów w dziedzinie podstaw fotografowania,

warsztatów szkoleniowych dla młodzieży uczestnicy się zintegrują i zwiększą wiedzę na temat fotografii oraz obróbki zdjęć. Planowanie aktywnego udziału,  rozdzielanie ról w pracy przy plenerach i projekcie. Poznanie warsztatu fotografa w studiu i w plenerze. Wykorzystanie sal komputerowych z oprogramowaniem i sprzętem fotograficznym najwyższej jakości,

konkursów: indywidualnego i grupowego - możliwość zdobycia atrakcyjnej nagrody mobilizuje uczniów do działania. Wystąpi zwiększenie chęci zaangażowania w projekt, efektywniejsza i kreatywniejsza realizacja własnej czy grupowej  pracy,  podniesienie umiejętności samooceny, dostrzeżenie własnych możliwości, wytrwałość w osiągnięciu celów i rozwijaniu pasji, wzajemna inspiracja podczas pracy w grupie,

warsztatu plenerowego - wykorzystanie zdobytej wiedzy na temat różnych rodzajów wykonywania zdjęć, w twórczy sposób zapewni kontakt z pasjonującymi ludźmi, historią i kulturą miejsc Opolszczyzny,

warsztatów dla rodziców -  podczas spotkań/ zebrań z rodzicami w Szkołach, gdzie rodzice na bieżąco zapoznają się ze zdobywaną wiedzą przez uczestników, a także zaangażują się w pracę z młodzieżą-możliwość wyjazdów plenerowych  i udział w gali finałowej,

warsztatów obróbki zdjęć - metoda umożliwiająca właściwe  wykorzystanie artystycznych możliwości fotografii przez uczestników,

spotkanie z fotografem - umożliwi kontakt z fotografem praktykiem, inspirowanie do działania własną postawą, uzyskanie praktycznych informacji na temat podstawowego warsztatu fotografa,

Priorytetem jest  wykorzystanie metod edukacyjnych do poznawania kultury, a także ścisła współpraca partnerska instytucji edukacji i kultury: Szkół oraz MRM, Wojewódzkiego Forum , OTF, MiG Biblioteki i Muzea…

Realizacja Projektu jest naszą odpowiedzią na potrzebę podniesienia kompetencji z zakresu edukacji kulturowej , a w rezultacie aktywizację środowiska młodzieżowego i wykorzystanie ich potencjału w powiązaniu z wykorzystaniem zasobów edukacyjno-kulturowych Opolszczyzny.

Decyzję w sprawie uczestnictwa oraz wszelkie pytania związane z Projektem prosimy kierować do koordynatora projektu: 

Małgorzata Wenszka
Tel. 795 458 186
mwenszka@zs.zdzieszowice.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016-2018” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 (wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury) oraz budżetu Województwa Opolskiego.

eduko 2017.jpeg