Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zawiadomienie o Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - 12.09.2017

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
4. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie wygaśnięcia mandatów.

5. Wybór Przewodniczącego Rady:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady,
c) przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady,
d) wystąpienia poszczególnych kandydatów,
e) przeprowadzenie głosowania,
f) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.

6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej
Natalia Koptoń