Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Samorządowcy regionu opolskiego debatują z młodzieżą

21 września 2017r. w auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, odbyła się debata pt. ”Młodzież naszego Regionu-teraźniejszość i przyszłość”.

Organizatorami była młodzież zdzieszowicka, skupiona wokół Młodzieżowej Rady Miejskiej i Wojewódzkiego Forum Młodzieżowego, powołanego przy Marszałku Województwa Opolskiego - uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pretekstem do spotkania z przedstawicielami władz i instytucji samorządowych województwa, powiatu i gminy są potrzeby młodych ludzi w zakresie polityki młodzieżowej.

Była to również okazja do przedstawienia swojego zdania na temat oczekiwań oraz rekomendacji dla dalszego działania Rady Młodzieżowej w Zdzieszowicach i sposobów rozwijania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a środowiskami młodzieżowymi.         

Licznie przybyli zaproszeni Goście, podkreślając swoją obecnością jak ważny jest udział polityki młodzieżowej, jej wspieranie, a także promowanie w aspekcie rozwoju samorządności na poziomie władzy terytorialnej.

W debacie uczestniczyli:

 • Pani Barbara Kamińska Doradca Marszałka Województwa Opolskiego
 • Pani Sabina Gorzkulla Wicestarosta Powiatu Krapkowickiego
 • Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic
 • Pan Edward Paciorek Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
 • Pani Anna Kwiecień Koordynator MRM Podinspektor UM w Zdzieszowicach
 • Pan Jan Kuska Radny Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
 • Pani Joanna Ojdana koordynator projektu kulturowego EDUKO 2016–2018”
 • Pani Magdalena Pobóg-Lenartowicz Stowarzyszenie "Europa Iuvenis"
 • Pani Małgorzata Nogalska Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach
 • Pani Elżbieta Gasz PG Zdzieszowice Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej
 • Pani Małgorzata Wenszka ZS Zdzieszowice Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej
 • Mateusz Wrotny Przewodniczący Forum Młodzieży Województwa Opolskiego
 • Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu
 • Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta w Gogolinie
 • Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta w Zdzieszowicach
 • Przedstawiciele Samorządu Szkolnego SP nr 1 im. Janusz Korczaka w Zdzieszowicach
 • Przedstawiciele Samorządu Szkolnego SP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
 • Przedstawiciele  Samorządu Szkolnego SP nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach
 • Przedstawiciele Samorządu Szkolnego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
 • Przedstawiciele Samorządu Szkolnego Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach
 • Przedstawiciele Samorządu Szkolnego Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
 • Przedstawiciele Samorządu Szkolnego Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Debatę prowadziła Joanna Hryczyńska - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, która w prezentacji pt. „Mamy Radę czyli dajemy radę!” przedstawiła roczną działalność MRM.

Następnie Pani Joanna Ojdana w interesujący sposób omówiła główne punkty Edukacji Kulturowej Młodzieży Województwa Opolskiego oraz możliwości jakie daje Program „Bardzo Młoda Kultura”.

Jak zapewniali w swoim przemówieniu: Natalia Koptoń - Radna Młodzieżowa Zdzieszowic oraz członek Forum Młodzieżowego przy Marszałku Województwa Opolskiego Marcin Rekus – „Skorzystaliśmy z możliwości jakie daje nam program „Bardzo Młoda Kultura” - nasz zdzieszowicki projekt EDUKO 2017 pt. „Pamiętnik fotografią pisany - pasjonująca Opolszczyzna”, zajął drugie miejsce w województwie opolskim i jest obecnie z sukcesem  realizowany”.

W tym miejscu nastąpił najbardziej emocjonujący moment spotkania, w którym zaproszeni Samorządowcy - Przedstawiciele władzy lokalnej województwa, powiatu i gminy odpowiadali na pytania młodzieży.

Po krótkiej przerwie, Pani Magdalena Pobóg-Lenartowicz ze Stowarzyszenia "Europa Iuvenis", kontynuowała dyskusję na temat „Młodzież naszego Regionu – teraźniejszość i przyszłość”, a jej wnioski zostały w finale spisane i przekazane przez młodzież na ręce Pana Edwarda Paciorka Przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzieszowice.

Wnioski i rekomendacje z debaty:

1. Wspierać rozwój samorządności młodych.
2. Zwiększać samodzielność młodzieży w rozwiązywaniu różnych spraw.
3. Kreowanie liderów młodzieżowych.
4. Potrzeba ciągłego wsparcia przez dorosłych Samorządowców i inspirowania do działania.
5. Promowanie aktywności młodych w środowisku lokalnym.
7. Promowanie zainteresowań tematyką lokalną, krajową by budzić świadomość obywatelską.

Podsumowując - zaproszeni Samorządowcy oraz środowiska młodzieżowe zgodnie podkreślali ważną rolę młodych ludzi w kreowaniu rzeczywistości politycznej. Konieczne jest więc ciągłe rozpoznawanie potrzeb społeczności województwa opolskiego w zakresie działań na rzecz młodzieży oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

Dzisiejsza debata była namacalnym dowodem jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom za udział w spotkaniu, to ważny krok w rozwijaniu dalszej współpracy na poziomie regionu opolskiego!

Małgorzata Wenszka
Opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej
Z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach