Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

Punkt ten znajduje się w pokoju A-101 i jest czynny w godzinach pracy Urzędu.

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to bezpłatna odmiana podpisu elektronicznego. Dzięki profilowi możesz załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje.
Posługując się nazwą użytkownika (login), hasłem oraz adresem poczty elektronicznej, możesz załatwiać wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem internetu.

Korzyści z profilu zaufanego

Głównym celem udostępnienia profilu zaufanego jest zapewnienie możliwości potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji, np.
• ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
• CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
• CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców),
• PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS).

Korzyści ze stosowania profilu zaufanego:

  • oszczędność - uzyskanie i korzystanie z profilu zaufanego nie wiąże się z ponoszeniem kosztów,
  • poprawa bezpieczeństwa w porównaniu do podpisu składanego w sposób odręczny,
  • niezależność od dodatkowych urządzeń - nie wymaga stosowania czytników kart, ani instalacji oprogramowania,
  • możliwość załatwienia większości spraw administracyjnych przez internet, np. założyć firmę przez internet, elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS czy wypełnić wniosek o pomoc społeczną dla siebie lub innej osoby i przesłać go do OPS.

Jak uzyskać profil zaufany?

1. Załóż konto na stronie www.pz.gov.pl, postępując według instrukcji na stronie.
2. Udaj się do punktu potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
3. Uzyskaj profil zaufany.

Jak posługiwać się profilem zaufanym?

Profil zaufany w komunikacji elektronicznej ma takie samo zastosowanie, jak odręczny podpis w dokumentach składanych w sposób tradycyjny. Obydwie metody potwierdzają tożsamość osoby składającej dokument.

Korzystanie z profilu zaufanego to proces podobny do tego, który stosowany jest w bankowości elektronicznej przy potwierdzaniu realizacji przelewów za pomocą kodów jednorazowych.

Po uzyskaniu profilu zaufanego, zaloguj się na stronie www.epuap.gov.pl, wybierz usługę, którą chcesz zrealizować za pośrednictwem internetu i wypełnij wniosek. Podpisanie dokumentu profilem zaufanym realizowane jest poprzez wprowadzenie kodu weryfikacyjnego, który  otrzymujesz w momencie składania podpisu, na wskazany przez siebie numer telefonu komórkowego. Potwierdzenie danych za pomocą kodu umożliwia wysłanie wniosku drogą elektroniczną do wybranego urzędu.

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, jednak jego przedłużenie nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie. Obywatel może przedłużyć ważność swojego profilu bezpośrednio poprzez stronę www.pz.gov.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl oraz www.epuap.gov.pl

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka