Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa to sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

ZAGROŻENIA W GMINIE ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH SYGNAŁY I TELEFONY ALARMOWE
OBRONA CYWILNA

KOMUNIKATY, OSTRZEŻENIA, POGODA

PRZYDATNE LINKI INTERNETOWE (POGODA/CZYSTE POWIETRZE)

PDFPlan Zarządzania Kryzysowego Gminy Zdzieszowice 2021 (31,64MB)

PDFDziałania krótkoterminowe (156,69KB)

PDFLista podmiotów do powiadomienia (87,29KB)