Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zagrożenia w gminie

ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE

AWARIE ELEKTROWNI  ATOMOWYCH

Zagrożenie dla Gminy Zdzieszowice stwarzają elektrownie rozmieszczone poza granicami Polski.

Zagrożenie ludności jest niewielkie. Kiedy dojdzie do promieniowania radiacyjnego trudno je wyraźnie zróżnicować przestrzennie (regionalnie).

Najbliżej zlokalizowane są elektrownie w Czechach i Słowacji:

 • Mohowce – ok. 220 km*,
 • Dukowany – ok. 235 km*,
 • Jaślowskie Bohowice – ok. 242km*,
 • Temelin – 310 km* (*odległość od Opola).

Nie można wykluczyć awarii elektrowni położonych w dalszej odległości:

 • 22 elektrownie na terenie Niemiec,
 • 4 elektrownie w Holandii,
 • 4 elektrownie w Belgii,
 • 1 elektrownia w Danii,
 • elektrownie na terenie Ukrainy, w których technologie budowy i wytwarzania energii są przestarzałe.

Wystąpienie zagrożenia związanego ze zdarzeniem radiacyjnym nie wykazuje wyraźnego zróżnicowania przestrzennego na terenie powiatu. W przypadku jego wystąpienia należy liczyć się z koniecznością zorganizowania ewakuacji, względnie stałego przesiedlenia ludności.

KATASTROFY KOLEJOWE

Z uwagi na duże natężenie ruchu oraz transport materiałów niebezpiecznych na zagrożenia związane z katastrofami kolejowymi są tereny położone wzdłuż linii kolejowej Wrocław - Katowice. W szczególności tereny gdzie linia przebiega przez tereny zamieszkałe w szczególności miejscowość  Zdzieszowice oraz  przejazdy kolejowe w gminie.

KATASTROFY  DROGOWE

Duże zagrożenie wystąpieniem katastrofy drogowej na terenie gminy istnieje:

 1. Na drodze wojewódzkiej nr 423 z Opola do Kędzierzyna-Koźla przebiegającej przez miejscowości Krępna - Rozwadza - Zdzieszowice - Januszkowice. Droga ta charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu z powodu tego, że jest to droga dojazdowa z kierunku Kędzierzyna-Koźla i Opola do wjazdu na autostradę A4.
 2. Najważniejszym połączeniem drogowym przebiegającym przez województwo, powiat i gminę jest autostrada A-4 Wrocław-Katowice. Jest to trasa o o znaczeniu strategicznym. Katastrofy drogowe mogą wystąpić praktycznie na każdym odcinku drogi. Drogą tą przewożone są różne materiały i związki niebezpieczne, które mogą spowodować katastrofę drogową o różnych skutkach: dużą ilość osób poszkodowanych, degradacją środowiska, duże starty materialne

UWONIENIE NIBEZPIECZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Na terenie gminy występuje jeden zakład wytwarzające i składujący  niebezpieczne środki chemiczne. Dlatego też zagrożenie uwolnieniem niebezpiecznych środków chemicznych jest duże. Jest to Arcelor Mittal Poland w Zdzieszowicach. W historii zakładu nie odnotowano żadnej awarii, która  mogłaby  zagrozić  miejscowej i okolicznej miejscowości.

Takie zagrożenia występują  wyłącznie w związku z katastrofą drogową lub kolejową z udziałem transportu tych środków.

Istnieje jednak  inne potencjalne zagrożenie skażenia środowiska w przypadku dużej awarii lub katastrofy w zakładach chemicznych znajdujących się w okolicach Kędzierzyna-Koźla.

DŁUGOTRWAŁA PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej stwarza poważne zagrożenie sprawnego funkcjonowania gminy. Brak energii elektrycznej poważnie zakłóci proces dostawy wody pitnej, odprowadzenia ścieków komunalnych, ogrzewania mieszkań, przechowywania zapasów żywności, sprzedaży w punktach handlowych, spowoduje utrudnienia w komunikacji i łączności. 

ZAGROŻENIA NATURALNE

POŻARY LASÓW

Zagrożenie pożarowe większych powierzchni lasu może występować na obszarze położonym przy trasie kolejowej Jasiona - Zdzieszowice, na obszarze leśnym pomiędzy miejscowościami Jasiona i Żyrowa a także na terenach na wschód od miejscowości Zdzieszowice w kierunku miejscowości Góra Św. Anny. Zagrożenie pożarowego związanego z pożarem lasów w miejscowościach Jasiona, Żyrowa. nie występuje z uwagi na znaczne oddalenie ściany lasu od zwartej zabudowy tych miejscowości.

Głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie gminy jest sosna oraz świerk. Drzewa te zawierają duże ilości żywic i olejków eterycznych, co w połączeniu z igliwiem i ściółka leśna powoduje duże zagrożenia pożarowe i sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów. Zwiększone zagrożenie powoduje układ drzewostanów – lasy I i II ( wiek ok. 50 lat ), które najbardziej zagrożone, zajmują średnio około połowy obszarów leśnych. Największe zagrożenie stwarzają zbieracze runa leśnego oraz przebiegające przez tereny leśne szlaki komunikacyjne, szczególnie drogowe.

POWODZIE I PODTOPIENIA

Zagrożenia [powodziowe na terenie gminy Zdzieszowice są odnotowywane co pewien okres, mnie więcej co 10 lat. Występuje natomiast możliwość podtopienia upraw w okresie wiosennych roztopów i w czasie występowania intensywnych opadów deszczu w górnych dopływach rzeki Odry. Stan zagrożenia powodziowego dla miasta i gminy może stanowić wystąpienie opadów atmosferycznych w wysokościach przekraczających 50 mm/dobę, gwałtownym topieniu znacznej wysokości pokrywy śnieżnej.

Rzeka Odra przepływa przez gminę Zdzieszowice obok miejscowości Januszkowice, Wielmierzowice, Zdzieszowice, Rozwadza i Krępna

Zagrożenie powodziowe występuje na:

1. na terenach położonych wzdłuż rzeki Odry w rejonie miejscowości Krępna gdzie szczególnie narażone na zalania i podtopienia są tereny i zabudowania w rejonie ulicy Odrzańskiej i Cegielnianej

2. na terenach położonych wzdłuż rzeki Odry w rejonie miejscowości Rozwadza gdzie szczególnie narażone na zalania i podtopienia są tereny i zabudowania w rejonie ulicy Zdzieszowickiej,

3. na terenach położonych wzdłuż rzeki Odry w rejonie miejscowości Zdzieszowice gdzie szczególnie narażone na zalania i podtopienia są tereny i zabudowania w rejonie ulicy Solownia i Za Odrą,

4. na terenach położonych wzdłuż rzeki Odry w rejonie miejscowości Januszkowice gdzie szczególnie narażone na zalania i podtopienia są tereny i zabudowania w rejonie ulicy Lesiany i Lesiańska.