Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zagrożenie: powódź

Najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych bądź intensywnych opadów deszczu albo z powodu szybkiego topnienia śniegów.

Przed wystąpieniem powodzi

Przygotuj się do powodzi zanim cię ona zaskoczy!!!

 • Poznaj podstawowe pojęcia, związane z zagrożeniem powodziowym:
  • Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
  • Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.
 • Dowiedz się w swoim urzędzie gminy (miasta) czy:
  • nie mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowym), jeżeli tak to przy jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy,
  • będą stosowane jakieś sposoby alarmowania (syreny, dzwony, komunikaty radiowe),
  • w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją będzie przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia.
 • Ubezpiecz siebie i swój dobytek - w razie tragedii odszkodowanie zawsze pomoże Ci "stanąć na nogi".
 • Jeśli zagrożenie powodzią stanie się realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt:
  • latarki, radioodbiornik bateryjny + zapasowe baterie,
  • inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki).
  • przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy sobie i innym.
  • poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych na terenach bezpiecznych by służyli jako miejsce kontaktu dla twojej rodziny.
  • upewnij się czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych.
  • zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą.
  • sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników.

W czasie zagrożenia powodzią

Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego (Radio Opole 103,2 MHz) - albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.

Postępuj zgodnie z treścią komunikatów - nie zwlekaj !!!

 • W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca).
 • Jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj także o swoich zwierzętach.
 • Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji, wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły.
 • W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową.
 • W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu: ACE, Bielinka, Chlorobis, inne.
 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute (skażone).
 • Nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.
 • Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 • Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych .
 • Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
 • Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) - pomagaj!!!
 • W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.

Uwaga ! ! !

Dobrze jest mieć ustalone zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb, np.:
Kolor BIAŁY - potrzeba ewakuacji
Kolor CZERWONY - potrzeba żywności i wody
Kolor NIEBIESKI - potrzeba pomocy medycznej

Po powodzi

 • Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
 • Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu.
 • Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
 • Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny.
 • Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 • Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach.
 • Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
 • Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
 • Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 • Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.
 • Sprawdzaj czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki, sufity.
 • Odpompuj zalane piwnice stopniowo - około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie - w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.
 • Dopilnuj, aby instalacje domowe; elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
 • Używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin zabudowań.
 • Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia.

ULOTKA INFORMACYJNA W OBLICZU POWODZI

Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na terenie Żuław Wiślanych.

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi tj.:

- stan wody w rzece Odra (Miedonia) - 4,00 m,

- stan wody w rzece Odra (Koźle) - 4,00 m.

ALARM POWODZIOWY ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wody tj.:

- stan wody w rzece Odra (Miedonia): 6,00 – 7.00 m,

- stan wody w rzece Odra (Koźle): 5,00 – 5.50 m.

PRZED POWODZIĄ

· rozważ możliwości zabezpieczenia budynku przed powodzią poprzez uszczelnienie drzwi i piwnic materiałami wodoodpornymi;

· zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania;

· upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi; naucz dzieci jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną i inne służby oraz podmioty ratownicze.

· jeżeli masz zwierzęta gospodarskie sprawdź czy mają kolczyki lub tatuaże.

  Podczas ewakuacji pomieszają się z innymi. Oznakowane łatwo rozpoznasz.

W CZASIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

· włącz odbiornik na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania;

· miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy przenieś na górne kondygnacje budynku;

· zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny;

· zgromadź w domu niezbędne zapasy niepsującej się żywności oraz czystej wody;

· przygotuj się do ewentualnej ewakuacji prewencyjnej lub ratowniczej, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku;

· zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła – latarki, świece, zapasowe;

· uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia się.  

  Najlepiej przekazujcie informację o swoim miejscu pobytu wspólnym znajomym lub rodzinie zamieszkałej poza terenem zagrożonym powodzią;

· odeślij wcześniej dzieci, osoby starsze i osoby niepełnosprawne w  bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych;

· przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj worki z piaskiem);

· usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce;

· jeśli masz zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce; pamiętaj, aby w chwili  nadejścia powodzi nie były uwiązane i w razie zaistnienia takiej potrzeby, mogły same się uratować;

· usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy i środki owadobójcze.

W CZASIE POWODZI

· kiedy pojawi się nagłe zagrożenie powodziowe wyłącz główne zasilanie elektryczne, odłącz sieć gazową i wodociągową, a także zamknij zasuwy (zawory) się kanalizacyjnej, zatkaj kratki ściekowe oraz uszczelnij szambo;

- jeśli posiadasz telefon komórkowy miej go pod ręką;

· włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji. Zazwyczaj radio podaje także informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania;

· przygotuj się do ewentualnej ewakuacji. Pamiętaj, że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu;

· miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania,

· nie używaj w gospodarstwie wody ze studni ani wody gruntowej;

· w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny;

· w przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrania karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów;

· jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją dokąd i kiedy wyjechałeś, jeśli posiadasz skrzynkę na listy, to zostaw wiadomość właśnie tam;

· jeśli musiałeś opuścić swój dom udaj się do punktu zbiórki w ten sposób łatwiej odnajdzie cię twoja rodzina tj.

a) dla mieszkańców miejscowości z miejscowości Januszkowice znajduje się w Publicznej Szkole Podstawowej w Januszkowicach;

b) dla mieszkańców miejscowości Krępna punkt ewidencyjny znajduje się w Publicznej Szkole Podstawowej w Krępnej;

c) dla mieszkańców miejscowości Zdzieszowice lewobrzeżna strony rzeki Odry punkt ewidencyjny znajduje się w Sali OSP Mechnica

· jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach;

· postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu;

· postaraj się pomagać innym, w tym podmiotom ratowniczym.

PO POWODZI

· słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych;

· jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych i zatorów  lodowych;

· nie wracaj do domu dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie  zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte odpady;

· sprawdź fundamenty Twojego domu czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń, a w przypadku wątpliwości zgłoś to do nadzoru budowlanego, władz samorządowych i do ubezpieczyciela;

· upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem – sprawdź ściany, podłogi, okna i drzwi, uważaj na poluzowane tynki i sufity;

· sprawdź instalację elektryczną i gazową;

· jeśli to możliwe przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w Twoim domu zrób zdjęcia, bądź zapis wideo zastanych uszkodzeń. Materiał ten będzie przydatny będzie dla firmy ubezpieczeniowej przy ubieganiu się o odszkodowanie, pomoże udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej oraz władzom samorządowym;

· w ramach możliwości włącz się do pomocy w usuwaniu skutków powodzi;

· zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz i odmaluj. Meble odsunąć od ścian na co najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od podłogi;

· wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową, a do celów spożywczych używaj tylko wody butelkowej lub dowożonej beczkowozami

TELEFONY ALARMOWE

997 POLICJA

998 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

112 WSPÓLNY TELEFON ALARMOWY

77 40-64-400 URZĄD MIEJSKI ZDZIESZOWICE

WYMACHUJĄC W CZASIE POWODZI KOLOROWĄ FLAGĄ LUB KAWAŁKIEM MATERIAŁU, MOŻESZ PROSIĆ O POMOC:

       KOLOR BIAŁY – CHCESZ OPUŚCIĆ MIEJSCE W KTÓRYM JESTEŚ

       KOLOR CZERWONY – POTRZEBNA POMOC MEDYCZNA

       KOLOR NIEBIESKI – PROSISZ O JEDZENIE I WODĘ

ZNAKI SYGNALIZACYJNE STOSOWANE DLA PILOTÓW ŚMIGŁOWCÓW

X – POTRZEBNA POMOC MEDYCZNA

V – POTRZEBNA POMOC (YES)

N – NIEPOTRZEBNA POMOC

PAMIĘTAJ!

- NIE USZKADZAJ WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH;

- NIE PRZEJEŻDŻAJ PRZEZ WAŁY, Z WYJĄTKIEM MIEJSC DO TEGO PRZEZNACZONYCH;

- NIE UPRAWIAJ GRUNTU PRZY WAŁACH W ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 3 M OD WAŁU;

- NIE USZKADZAJ UMOCNIEŃ.