Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Skrzynka pocztowa na każdej posesji w gminie

Skrzynkę pocztową powinien posiadać każdy punkt doręczeń. W miejscowościach, gdzie nie są zainstalowane skrzynki przydrożne, skrzynka oddawcza powinna być umieszczona na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek, ale skrzynka to także, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem - jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe „właściciele lub współwłaściciele:
1) nieruchomości gruntowych na których znajduje się budynek mieszkalny,
2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
są zobowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5

Obowiązek ten jest realizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości:
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale - przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres”.

Skrzynki oddawcze można zakupić za pośrednictwem placówek pocztowych lub za pośrednictwem listonosza doręczającego korespondencję.
Dodatkowo informujemy, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą skorzystać z usługi oferowanej przez PP S.A. „Polecony do skrzynki”. Usługa ta polega na doręczaniu przesyłek poleconych bez potwierdzeń odbioru, do skrzynki na listy. Dodatkowo możemy informować adresatów o doręczeniu przesyłek poleconych do skrzynki. Będzie to możliwe jeżeli w momencie składania żądania klient poda swój numer telefonu albo adres e-mail.

ZASTĘPCA DYREKTORA
REGIONU SIECI
Jan Chabraszewski

DOC181119-201811191350401.jpeg

DOC181119-201811191350402.jpeg