Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Terminy zebrań wyborczych

L.P. Termin zebrania Miejscowość Miejsce zebrania
1

11 lutego 2019r.

godz. 17:30

Jasiona świetlica w budynku OSP w Jasionej
2

12 lutego 2019r.

godz. 17:30

Januszkowice duża sala w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach
3

13 lutego 2019r.

godz. 17:30

Krępna sala w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej
4

15 lutego 2019r.

godz. 18:45

Oleszka dawny sklep w Oleszce
5

18 lutego 2019r.

godz. 17:30

Żyrowa sala OSP w Żyrowej
6

19 lutego 2019r.

godz. 17:30

Rozwadza sala OSP w Rozwadzy

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Jasiona

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Jasiona nadanego Uchwałą  NR XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1098) oraz w związku z Uchwałą NR IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Sołectwa Jasiona celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.  

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 r.  o godz. 17:30 w świetlicy w budynku OSP w Jasionej.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.


Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Januszkowice

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Januszkowice nadanego Uchwałą  NR XXIII/171/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1097) oraz w związku z Uchwałą NR IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Januszkowice,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Sołectwa Januszkowice celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 12 lutego 2019r. o godz. 17:30 w dużej sali w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.


Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Krępna

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Krępna nadanego Uchwałą NR XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1099) oraz w związku z Uchwałą NR IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Sołectwa Krępna celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.  

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 r.  o godz. 17:30 w sali w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej, przy ul. Jasiońskiej 11a.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.


Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Oleszka

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Oleszka nadanego Uchwałą NR XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1100) oraz w związku z Uchwałą NR IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Sołectwa Oleszka celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.  

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r.  o godz. 18:45 w dawnym sklepie w Oleszce.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 19:00.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.


Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Żyrowa

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Żyrowa nadanego Uchwałą NR XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1102) oraz w związku z Uchwałą NR IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Sołectwa Żyrowa celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 17:30 w sali OSP w Żyrowej.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.


Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Rozwadza

Na podstawie § 27 Statutu Sołectwa Rozwadza nadanego Uchwałą  NR XXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1101) oraz w związku z Uchwałą NR IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rozwadza,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Sołectwa Rozwadza celem dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 17:30 w sali OSP w Rozwadzy.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Sołtysa,
5. Wybór członków Rady Sołeckiej.