Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Wybory Przewodniczących Zarządów oraz Zarządów Osiedli. Terminy zebrań wyborczych

1

20 lutego 2019r.

godz. 17:30

Stare Osiedle sala nr 17 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
2

22 lutego 2019r.

godz. 18:00

Stara Część Miasta świetlica samorządowca (budynek byłego Przedszkola nr 4 w Zdzieszowicach)
3

25 lutego 2019r.

godz. 17:30

Akacjowa-Zielona  sala spotkań TSKN ul. Akacjowa 2 w Zdzieszowicach
4

26 lutego 2019r.

godz. 17:30

Kościuszki-Korfantego stołówka w budynku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
5

4 marca 2019r.

godz. 17:30

Piastów I świetlica osiedlowa Piastów I w Zdzieszowicach
6

7 marca 2019r.

godz. 17:30

Piastów II świetlica osiedlowa Piastów I w Zdzieszowicach

Wybory Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Stare Osiedle

Na podstawie § 25 Statutu Osiedla Stare Osiedle nadanego Uchwałą Nr XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1108) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stare Osiedle,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla Stare Osiedle celem dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla.

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 20 lutego 2019r. o godz. 17:30 w sali nr 17 Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu,
5. Wybór członków Zarządu Osiedla,
6. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej Statut Osiedla Stare Osiedle.
PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Statutu Osiedla Stare Osiedle


Wybory Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Stara Część Miasta

Na podstawie § 25 Statutu Osiedla Stara Część Miasta nadanego Uchwałą Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1103) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stara Część Miasta,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla Stara Część Miasta celem dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla.

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 22 lutego 2019r. o godz. 18:00 w świetlicy samorządowca (budynek byłego Przedszkola nr 4 w Zdzieszowicach).

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 18:15.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu,
5. Wybór członków Zarządu Osiedla,
6. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej Statut Osiedla Stara Część Miasta.
PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Statutu Osiedla Stara Część Miasta


Wybory Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Akacjowa – Zielona

Na podstawie § 25 Statutu Osiedla Akacjowa – Zielona nadanego Uchwałą Nr XXIII/181/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1107) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Akacjowa – Zielona,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla Akacjowa Zielona celem dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla.

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 25 lutego 2019r. o godz. 17:30 w sali spotkań TSKN ul. Akacjowa 2 w Zdzieszowicach.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu,
5. Wybór członków Zarządu Osiedla.


Wybory Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Kościuszki – Korfantego

Na podstawie § 25 Statutu Osiedla Kościuszki – Korfantego nadanego Uchwałą Nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1106) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Kościuszki – Korfantego,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla Kościuszki – Korfantego celem dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla.

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 17:30 w stołówce w budynku Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu,
5. Wybór członków Zarządu Osiedla.


Wybory Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Piastów I

Na podstawie § 25 Statutu Osiedla Piastów I nadanego Uchwałą Nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1104) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów I,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla Piastów I celem dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla.

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 4 marca 2019r. o godz. 17:30 w świetlicy osiedlowej Piastów I w Zdzieszowicach.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu,
5. Wybór członków Zarządu Osiedla.


Wybory Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla
Piastów II

Na podstawie § 25 Statutu Osiedla Piastów II nadanego Uchwałą Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012r., poz. 1105) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów II,

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wyborcze mieszkańców Osiedla Piastów II celem dokonania wyboru Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla.

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 7 marca 2019r. o godz. 17:30 w świetlicy osiedlowej Piastów I w Zdzieszowicach.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 17:45.

Porządek zabrania:

1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu,
5. Wybór członków Zarządu Osiedla.