Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zaproszenie do udziału w IX edycji ogólnpolskiego konkursu plastycznego dla dzieci "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje"

Uprzejmie informujemy, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi:maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Cele konkursu:

  • promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,
  • popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorami: są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Prącym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa - klasy 0-III szkoły podstawowej, 
  • II grupa - klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę do konkursu zgłasza szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziału Regionalnego KRUS upływa z dniem 29 marca 2019 r.

PDFregulamin konkursu