Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że w dniu 31 maja 2019r. mija termin na wniesienie II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku niezapłacenia jej w terminie, przedsiębiorca ma 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej o 30%.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wpłacić gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach lub przelewem na konto B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001.

Niedokonanie wpłaty w wymaganej wysokości w w/w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty, będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu dotychczasowego zezwolenia.