Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 04.06.2019 r. ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym Gmina Zdzieszowice planuje wystąpić do WFOŚiGW w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice.

Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 70 % kosztów w/w zakresu.

Pozostałe 30% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.

W związku z powyższym Gmina Zdzieszowice ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 05.06.2019 r. do 24.06.2019 r. (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.zdzieszowice.pl).

Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach - pokój nr B-203. Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, w pok. nr B-203.

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Zdzieszowic
Sybila Zimerman


Załączniki do wnioski o dofinansowanie: