Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych

Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach – segment D - etap I - Ogłoszenie III

Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach - segment D - etap I - Ogłoszenie II

Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach - segment D - etap I

Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach - segment F - etap I

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - ogłoszenie III

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - ogłoszenie II

Wykonanie izolacji ścian piwnic w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach - ogłoszenie II

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach

Wykonanie izolacji ścian piwnic w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach

Remont łazienek w piwnicach wraz z wymianą instalacji sanitarnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach

Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) – segment G

Remont nawierzchni boiska i bieżni wokół boiska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach

Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Nowej 3 w Zdzieszowicach (OŚiGW) – segment G