Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic

Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie

Gmina Zdzieszowice planuje przystąpić do działania 5.5 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, związanego z:
1. Wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.
2. Likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Wniosek o dofinansowanie składa Gmina. Od dnia 28.10,2019 r. do dnia 31.10.2019 r. Gmina Zdzieszowice prowadzi sondażowy nabór ankiet do projektu, w którym będzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła, zgodnie z zasadami działania 5.5 Ochrona powietrza.

Można uzyskać dofinansowanie do 67 % kosztów realizacji inwestycji, maksymalna kwota zależeć będzie od dostępnej alokacji oraz liczby złożonych wniosków.

Gmina Zdzieszowice ma obowiązek przeprowadzić ocenę energetyczną budynków/lokali mieszkalnych, w których planowana jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła lub ich likwidacja celem podłączenia do sieci ciepłowniczej/gazowej. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapewnienie minimalnego poziomu efektywności energetycznej budynku zgodnie ze Standardem minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza.

Osoby, które są zainteresowana wymianą kotłów i pozyskaniem dofinansowania prosimy o wypełnienie sondażowej ankiety do dnia 31.10.2019 r. Ankieta będzie stanowiła zgłoszenie do programu.

Ankieta ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania dla Gminy Zdzieszowice.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w godz. 7:30 do 15:30.

W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z p. Aleksandrą Kałużną, tel. 77 40 64 453.