Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj: Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn.zm), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (tj. 35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

W związku z powyższym proszę podmioty obowiązane do ponoszenia powyższą opłaty o dokonanie w terminie do 20 grudnia 2019 r. zgłoszenia zawierającego następujące informacje:

1. powierzchnia całkowita nieruchomości (m2),
2. powierzchnia objęta robotami lub obiektami budowlanymi trwale związanymi z gruntem, np.: zabudowa, magazyny, inne obiekty budowlane, a także parkingi, chodniki i inne szczelne powierzchnie wchodzące w skład nieruchomości (m2),
3. powierzchnia biologicznie czynna tj. tereny zielone (m2),
4. występowanie urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych, tj. rodzaj (np. zbiornik, studnie, skrzynki rozsączające) oraz pojemność (m3).

Niniejszą informację należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach na adres: ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Pani Aleksandra Kałużna, tel. 77 40 64 453.

Do pobrania:

ODToświadczenie (.odt)

DOCXoświadczenie (.docx)

PDFoświadczenie (.pdf)