Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

Wykaz punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych


Harmonogram wywozu odpadów

POBIERZ


Deklaracje do pobrania

POBIERZ


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminngo "Czysty Region"

Uchwała Nr LXVII/1/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminngo "Czysty Region"

Relacje do aktów

Jest zmieniany przez: UCHWAŁA nr LXIX/13/2019 z dnia 26 września 2019 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Uchwała Nr XVI/137/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019 r.
 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice

w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice