Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Dotacja celowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania

Zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, zawarte są w "Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne", stanowiącym załącznik do ww. uchwały.

Dotacji udziela się na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła ciepła (kotłów lub paleniska o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) w lokalach lub budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Zdzieszowice, na ogrzewanie proekologiczne, za które uznaje się:
1) kocioł c.o. gazowy;
2) kocioł c.o. elektryczny;
3) kocioł c.o. olejowy;
4) podłączenie do węzła ciepłowniczego;
5) panele fotowoltaiczne;
6) pompę ciepła.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, Zdzieszowice, pokój B-203, w godz. 7.30 -15.30 lub ze strony internetowej www.zdzieszowice.pl.

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń

DOCwniosek_2020.doc
PDFwniosek_2020.pdf
ODTwniosek_2020.odt