Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

System ekozarządzania i audytu EMAS

Istotnym elementem działań podejmowanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest troska o bezpieczny rozwój społeczeństwa i gospodarki polskiej połączony harmonijnie z racjonalnym zarządzaniem środowiskiem naturalnym. Mając na względzie jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń gorąco zachęcam do podjęcia starań, aby jak największa liczba organizacji działających i mających wpływ na środowisko na terenie województwa dowiedziała się o możliwości uzyskania wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowiskowej, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Adresowany jest do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.

Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. To prestiż bycia w gronie firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Prestiż potwierdzony certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Organizacje zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu 6 kluczowych obszarów, w których korzyści z rejestracji są największe.

1. Zrównoważone zarządzanie zasobami;
2. Zgodność z prawem;
3. Sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu;
4. Przewaga konkurencyjna;
5. Zaangażowanie pracowników;
6. Wiarygodność i zaufanie.

Dodatkowo organizacje zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu EMAS zyskują określone ulgi regulacyjne:

1. Zwolnienie z opłaty rejestrowej w nowotworzonym rejestrze o odpadach;
2. Możliwość finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) ze środków funduszy i gospodarki wodnej;
3. Rzadsze kontrole środowiskowe WIOŚ - nawet do 3 lat dla podmiotów posiadających pozwolenia integrowane;
4. Zwolnienie z podatku akcyzowego na węgiel i gaz;
5. Zwolnienie z audytów energetycznych.

Rejestracja w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) jesi prosta i obejmuje poniższe kroki:

  • przeprowadzenie przeglądu środowiskowego,
  • stworzenie efektywnego systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ),
  • przeprowadzenie wewnętrznego audytu środowiskowego, opracowanie deklaracji środowiskowej,
  • poddanie się weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS, który uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
  • złożenie wniosku o rejestrację wraz ze zwalidowaną przez weryfikatora deklaracją środowiskową do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę również o przekazywanie jednostkom samorządowym niższego szczebla informacji o korzyściach płynących z wprowadzania w organizacjach systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski