Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Rejestr Danych Kontaktowych

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki, w ramach Systemu Rejestrów Państwowych uruchomiło rejestr danych kontaktowych (RDK).

Rejestr jest obsługiwany przez pracowników urzędów, którzy w codziennej pracy zajmują się obsługą spraw obywatelskich.

Każdy pełnoletni obywatel, posiadający numer PESEL będzie mógł przekazać swoje dane kontaktowe do nowego rejestru. W rejestrze tym będą gromadzone dane kontaktowe obywateli: numery telefonów komórkowych i adresy poczty elektronicznej.

System działa na zasadzie dobrowolności, czyli każdy obywatel sam decyduje, czy podać swoje dane do tego rejestru, czy nie. Zgromadzenie tych danych ma być ułatwieniem dla organów administracji publicznej i umożliwić łączność z osobami, z którymi istnieje potrzeba szybkiego i skutecznego kontaktu. W rejestrze tym obywatel oprócz  możliwości przekazania danych może je aktualizować oraz usuwać.

Rejestr Danych Kontaktowych funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2002r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 700 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 października 2019r., o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wystartowal-rejestr-danych-kontaktowych--dolacz-juz-dzis

RDK.png