Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.

LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 R. WYNOSI:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych BYDŁA

W celu uzyskania danych o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła producent rolny (który zajmuje się hodowlą bydła) musi złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym dla siedziby stada Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

1. Złożyć w terminie od 3 LUTEGO 2020r. do 2 MARCA 2020 r. do Burmistrza Zdzieszowic wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie ) za zakupiony olej napędowy w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku tj. w okresie od 1 SIERPNIA 2019r. do 31 STYCZNIA 2020r. Faktury VAT  muszą być wystawione na osobę będącą płatnikiem podatku rolnego (wnioskodawcę).

3. Do wniosku należy dołączyć informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2019r. (informację składają tylko ci producenci rolni, którzy zajmują się hodowlą bydła na terenie Gminy Zdzieszowice)

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w m-cu kwietniu 2020 r. przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr A-108 Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach lub pod numerem tel. 77 40 64 442.