Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zaproszenie do wzięcia udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu zaprasza

do wzięcia udziału w Ogólnokrajowym Konkursie

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Do udziału w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Przy ocenie gospodarstw brane  pod uwagę będą:
    • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
    • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
    • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
    • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
    • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
    • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
    • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
    • estetyka gospodarstw,
    • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Po każdym z etapów odbędzie się  uroczyste podsumowanie, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

W ubiegłym roku grono sponsorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i instytucji, działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które ufundowały atrakcyjne nagrody, m.in. kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, piły, środki ochrony indywidualnej, itp.
Zwycięzca etapu centralnego otrzymał nagrodę główną Prezesa Kasy - ciągnik rolniczy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 17 kwietnia 2020 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

Opracowała:
Joanna Skuratowicz
Kierownik Samodzielnego Referatu
Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
OR KRUS w Opolu