Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH

W nawiązaniu do polecenia Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2020 r. dotyczącego realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach wprowadza następujące zarządzenia:

1) usługi opiekuńcze świadczone będą w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;

2) usługi opiekuńcze świadczone będą poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się usługi;

3) monitorowanie, w postaci sprawdzania stanu zdrowia, osób świadczących usługi oraz bezwzględnie nie dopuszcza się do świadczenia usług opiekuńczych osób wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;

4) na bieżąco monitorowaniu będzie podlegać sytuacja zdrowotna i bytowa podopiecznych objętych usługami np. poprzez kontakt telefoniczny;

5) osoby świadczące usługi opiekuńcze są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny osobistej, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;

6) usługi opiekuńcze świadczone powinny być z uwzględnieniem zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

 

W sytuacji podejrzenia u osoby, u której świadczone są usługi opiekuńcze, wystąpienia zakażenia wirusem SARS – CoV-2 należy:

- powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno–epidemiologiczną  - Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach  całodobowe telefony alarmowe: 502 635 535, 692 229 498 lub

- skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53 – tel. 77 44 33 100 lub

- zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590

a następnie:

- w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS- CoV – 2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego.

 

Dane kontaktowe:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
ul. Piastów 20
47-330 Zdzieszowice

tel.: 77 472 66 11 (w godz. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku)
tel. : 515 968 168 (poza godzinami funkcjonowania Ośrodka – Kierownik MGOPS)

e-mail: ops@zdzieszowice.pl