Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

KOMUNIKAT KIEROWNIKA MGOPS W ZDZIESZOWICACH nr 1 z 19.03.2020 r.

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.03.2020r., nr PSiZ.I.4100.7.2020.AK, dotyczącego wyjaśnień w zakresie dostarczania żywności osobom objętym kwarantanną, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż pomoc harcerzy i wolontariuszy w zakresie dostarczania żywności obejmuje jedynie osoby zdrowe, wymagające wsparcia z powodu wieku, niepełnosprawności lub innych przyczyn nie związanych z koniecznością odbywania przez te osoby kwarantanny.

Osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające pomocy w dowożeniu żywności, dostarczaniu posiłków, zaopatrzeniu w leki, a pozbawione takiej możliwości, mogą zgłaszać takie potrzeby w MGOPS Zdzieszowice pod numerem telefonu 77 472 66 11 do numeru 19 lub 515 968 186 w godzinach od 7:30 do 19:00.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zdzieszowicach

Renata Nachtygal