Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

2020-04-09 Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Powiat Krapkowicki nieruchomość położoną w Zdzieszowicach

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty  odszkodowania za  nabytą z mocy prawa przez Powiat Krapkowicki nieruchomość położoną w Zdzieszowicach, przeznaczoną pod budowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach -  odnoga ul. Za Odrą

Działając  na  podstawie  art.  10  i  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  -   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 8  ustawy z dnia 21  sierpnia  1997  r.  o gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  65)  oraz  art.  23 ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.)

zawiadamiam

że  zostało  wszczęte  z  urzędu  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  ustalenia  i  wypłaty odszkodowania  za  nieruchomość  nabytą  z  mocy  prawa  przez  Powiat  Krapkowicki, na  podstawie  ostatecznej  decyzji  Starosty  Krapkowickiego  z  dnia  16  stycznia  2020  r. nr BS-B.6740.1.3.2019.HH, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.:  Budowa drogi na  dz.  nr  1727/1  w  Zdzieszowicach -  odnoga  ul.  Za  Odrą,  oznaczoną  w  operacie  ewidencji gruntów  i  budynków jako  działka  nr  1728/1  o  powierzchni  0,0048  ha  z  mapy  12  (powstała z  podziału  działki  nr  1728),  dla  której  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00034260/8 stanowiącą dotychczas własność Pani Agathe Wollnitza, której adresu zamieszkania nie ustalono.

W terminie do dnia wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się  z  aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w  Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. 116  - I piętro, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i warunków tego udostępnienia pod nr tel. 77 40 74 370.

PDFobwieszczenie