Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

2020-04-09 Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Powiat Krapkowicki nieruchomość położoną w Zdzieszowicach

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Powiat Krapkowicki nieruchomość położoną w Zdzieszowicach, przeznaczoną pod budowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach - odnoga ul. Za Odrą

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.)

zawiadamiam

że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Zdzieszowice, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 16 stycznia 2020 r. nr BS-B.6740.1.3.2019.HH, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach - odnoga ul. Za Odrą, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1728/2 o powierzchni 0,0603 ha z mapy 12 (powstała z podziału działki nr 1728), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00034260/8 stanowiącą dotychczas własność Pani Agathe Wollnitza, której adresu zamieszkania nie ustalono.

W terminie do dnia wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. 116 - I piętro, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i warunków tego udostępnienia pod nr tel.  77 40 74 370.

PDFobwieszczenie