Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Treść ogłoszenia w formacie pdf (do wydruku).

W trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz realizując rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii (Dz.U.z 2020 poz.697) z dniem 22 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące zasady obsługi mieszkańców:

W Urzędzie Miejskim wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów.

Wprowadza się do odwołania system indywidualnej obsługi klienta po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Sprawy z zakresu:

 • URZĄD STANU CYWILNEGO - tel.: 77 40 64 412
 • DOWODY OSOBISTE - tel.: 77 40 64 445, 77 40 64 446
 • EWIDENCJA LUDNOŚCI - tel.: 77 40 64 446
 • PODATKI - tel.: 77 40 64 422, 77 40 64 432, 77 40 64 443, 77 40 64 423
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - tel.: 77 40 64 455
 • GOSPODARKA KOMUNALNA - tel.: 77 40 64 451, 77 40 64 438, 77 40 64 456
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - tel.: 77 40 64 440, 77 40 64 441
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 1. sprawy z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) - tel.: 77 40 64 453
 2. sprawy z zakresu wydawania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 i 471) - tel.: 77 40 64 442
 • PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE - tel.: 77 40 64 451
 • SEKRETARIAT tel.: 77 40 64 400, fax: 77 40 64 444

Pozostałe numery telefonów znajdują się na stronie www.zdzieszowice.pl w zakładce informator.

Sprawę można załatwić za pośrednictwem skrzynki ePUAP: /6nv682kda4/SkrytkaESP

poprzez e-mail: um@zdzieszowice.pl

przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 344, 7-330 Zdzieszowice

Wszelkie opłaty powinny być dokonywane przelewem na konto: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Burmistrz Zdzieszowic

Sybila Zimerman