Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - jaz sektorowy Krępna wraz ze sterownią jazu, przepławka i obiektami towarzyszącymi

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Pani Małgorzaty Firląg pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została wydana w dniu 22 kwietnia 2020 r. decyzja nr 34/W/2020 (znak sprawy IN.1.7840.2.5.2020.WP) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę jazu sektorowego Krępa wraz ze sterownią jazu, przepławka i obiektami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie - etap II.”

Ww. inwestycja realizowana je s t na działkach gruntowych oznaczonych w operacie gruntów i budynków numerem 1, 2, 16/15, 17, obręb Rozwadza oraz dz. nr 552, 555, 671 obręb Krępna.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu - Wydział Infrastruktury i Nieruchomości (po uprzednim kontakcie telefonicznym 77 4 524403 lub e-mailowym: ) w godzinach pracy urzędu.

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego