Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Kurierzy społeczni dalej pomagają

Od 1 kwietnia w Gminie Zdzieszowice funkcjonuje usługa „kuriera społecznego” koordynowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Kurierzy społeczni wpierają osoby potrzebujące w sprawianiu zakupów, dowożeniu artykułów spożywczych oraz leków, dowożeniu gotowych, ciepłych posiłków, doraźnie udzielają pomocy wg potrzeb ustalonych indywidualnie z MGOPS w Zdzieszowicach oraz bezpośrednio z osobą wspieraną. Pomoc kuriera jest nieodpłatna natomiast osoby wpierane pokrywają koszty zleconych kurierowi zakupów (art. spożywczych, leków, ciepłego posiłku).
Pomoc skierowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia, niski dochód i niepełnosprawność, a także do osób po 60 roku życia samotnie gospodarujących i nieposiadających rodziny do pomocy.
Kurierzy społeczni działają w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Program realizowany będzie w czasie od 01.04.2020 – 30.06.2020.

Osoby wymagające wsparcia w w/w zakresie mogą zgłaszać swoje potrzeby
pod numerem telefonu 77 472 66 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.