Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Zespół Interdyscyplinarny powołany w Gminie Zdzieszowice liczy 13. członków. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sądu. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Z przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego można skontaktować się telefonicznie 77 472 66 13, mailowo: ops@zdzieszowice.pl bądź osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice.