Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Terminy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych należy wnieść w wysokości naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.

Obowiązują terminy opłat zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • II rata – do 31 maja 2020 r.,
  • III rata – do 30 września 2020 r.

W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanych wyżej terminach, można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni – wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości zwrotu przez samorządy opłaty wniesionej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Decyzje w tej sprawie może podjąć rząd.

Dlatego na zwrot nie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych w związku z obowiązującym stanem epidemii lub wnieśli powyższą opłatę jednorazowo za cały rok. Nie ma też regulacji prawnych, które pozwalają na zwolnienie od obowiązku zapłacenia kolejnej raty za korzystanie z zezwoleń w 2020 r.