Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 maja 2020 r.

PDFTreść ogłoszenia w formacie pdf (do wydruku)

W trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz realizując § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 878)

z dniem 25 maja 2020 r. wprowadzona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu, w następujących sprawach:

 1. Sekretariat tel. 77 40 64 400, fax 77 40 64 444

 2. Urząd Stanu Cywilnego tel. 77 40 64 412

 3. Dowody osobiste tel. 77 40 64 445; 77 40 54 446

 4. Ewidencja ludności tel. 77 40 64 446

 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne tel. 77 40 64 451

 6. Zajęcie pasa drogowego tel. 77 40 64 452

 7. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej tel. 77 40 64 455

 8. Sprawy podatkowe 77 40 64 422, 77 40 64 432, 77 40 64 443, 77 40 64 423

 9. Ochrona środowiska,w tym sprawy z zakresu:

 • sprawy z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tel. 77 40 64 453

 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów tel. 77 40 64 442

Pozostałe numery telefonów znajdują się na stronie www.zdzieszowice.pl w zakładce informator.

 

Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności należy korzystać ze zdalnej formy, tj. poprzez:

a) elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /6nv682kda4/SkrytkaESP

b) e-mail:

c) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice ul. Bolesława Chrobrego 34

d) pozostawić w holu przy wejściu do budynku (nowa część Urzędu)

Wszelkie opłaty powinny być wnoszone na konto: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Wejście główne do budynku nadal pozostaje zamknięte, interesanci wchodzą do budynku Urzędu wejściem od strony ulicy Myśliwca.

Poruszanie się po budynku będzie ograniczone i koordynowane przez pracownika Urzędu.

W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Interesanci po wejściu do Urzędu obowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym w holu Urzędu i do założenia maseczki.

Burmistrz Zdzieszowic

Sybila Zimerman