Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Mateusza Szymalskiego pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A została wydana w dniu 19 sierpnia 2020 r. decyzja nr 4/G/2020 (znak sprawy IN.I.7840.8.5.2020.WP) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę SRP o przepustowości QD=1600 m3/h w m. Rozwadza w zakresie: przebudowa istniejącej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w zakresie rozbiórki istniejącej stacji gazowej i budowy w tym samym miejscu nowej stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa istniejącego odcinka gazociągu w/c DN100 zasilającego stację gazową.
Ww. inwestycja realizowana jest na działkach gruntowych oznaczonych w operacie gruntów i budynków numerem 408/1 oraz 408/2 obręb 0005 Rozwadza, jednostka ewidencyjna 160505_5 Zdzieszowice - obszar - wiejski.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu - Wydział Infrastruktury i Nieruchomości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (77 4524403) lub e-mali (wpiontek@opole.uw.gov.pl) w godzinach pracy urzędu.

PDF2020-08-28 - Obwieszczenie Woj. Opolskiego (pdf - do wydruku)