Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Terminy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, należy wnieść w wysokości naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.

Obowiązują terminy opłat zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

III rata – do 30 września 2020 r.

W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanym wyżej terminie, można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni – wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń można wpłacić na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice o nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001.