Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

KOMUNIKAT KIEROWNIKA MGOPS W ZDZIESZOWICACH NR 12 z 08.10.2020r.

Szanowni Klienci,

w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, oraz rosnącą liczbą zachorowań przypominamy, iż do odwołania obowiązuje ograniczenie bezpośredniego przyjmowania i załatwiania spraw przez petentów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

PODCZAS WZYTY W OŚRODKU NALEŻY PRAWIDŁOWO ZAKRYĆ USTA I NOS ORAZ ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE.
OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POWYŻSZEGO NIE ZOSTANĄ OBSŁUŻONE.
NA MIEJSCE ZOSTANIE WEZWANA STRAŻ MIEJSKA LUB POLICJA.

W dalszym ciągu ograniczona pozostaje praca w rejonie. W holu budynku wyznaczyliśmy miejsce do obsługi klienta.

Na terenie ośrodka może przebywać tylko 1 osoba. Podczas niezbędnej wizyty w ośrodku prosimy o zachowanie 1,5 metrowej odległości od obsługi. Osoby oczekujące również mają obowiązek zachowania 1,5 metrowej odległość od innych oczekujących.

Większość spraw będziemy załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną, zachęcamy wszystkich do kontaktu online. Wnioski można przesłać pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej.
Dotyczy to zwłaszcza ubiegania się o:
1. Zasiłek rodzinny i dodatki,
2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ,,Becikowe’’,
3. Świadczenie rodzicielskie ,,Kosiniakowe’’,
4. Fundusz alimentacyjny,
5. Świadczenie wychowawcze "500 plus"

Wnioski w w/w sprawach można składać za pośrednictwem portalu WWW.OBYWATEL.GOV.PL lub bankowości elektronicznej.

Pomoc psychologiczna w dalszym ciągu udzielana jest przez psychologa i terapeutę zatrudnionego w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem: 77 484 60 86
Informacje o bieżącej organizacji pracy Ośrodka oraz podjętych działaniach umieszczane będą na naszej stronie.

W tym trudnym czasie pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa i zaleceniach, które mają na celu ochronić nasze zdrowie. Jednocześnie wykażmy się jak największą wrażliwością społeczną na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

Jeżeli w sąsiedztwie lub bliskim otoczeniu zauważycie Państwo osoby potrzebujące pomocy, dla których pomoc rodziny, sąsiadów lub przyjaciół jest niewystarczająca, prosimy kontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.