Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2020 r.

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach informuję, że wykonywanie zadań przez Urząd nadal podlega ograniczeniu polegającemu na załatwianiu spraw w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.

Apeluję do Mieszkańców o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum.

Wskazanym jest, aby termin osobistej wizyty w Urzędzie był wcześniej ustalony telefonicznie z pracownikiem załatwiającym sprawę:

 1. Sekretariat tel. 77 40 64 400, fax 77 40 64 444

 2. Urząd Stanu Cywilnego tel. 77 40 64 412

 3. Dowody osobiste tel. 77 40 64 445; 77 40 64 446

 4. Ewidencja ludności tel. 77 40 64 446

 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne tel. 77 40 64 451

 6. Zajęcie pasa drogowego tel. 77 40 64 452

 7. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej tel. 77 40 64 455

 8. Sprawy podatkowe 77 40 64 422, 77 40 64 432, 77 40 64 443, 77 40 64 423

 9. Ochrona środowiska,w tym sprawy z zakresu:

 • sprawy z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tel. 77 40 64 453

 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów tel. 77 40 64 442, 77 40 64 440

Pozostałe numery telefonów znajdują się na stronie www.zdzieszowice.pl w zakładce informator.

Zaleca się aby wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu składać za pośrednictwem:

 • elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:/6nv682kda4/SkrytkaESP
 • poprzez e-maila:
 • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34

Nr konta, na które należy wnosić opłaty: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001

Dostarczając dokumenty osobiście do Urzędu zaleca się korzystanie z ustawionej w tym celu skrzynki podawczej przed wejściem do Urzędu (od strony ulicy Myśliwca).

Wejście do budynku Urzędu odbywa się tylko wejściem bocznym od strony ulicy Myśliwca.

Poruszanie się po budynku Urzędu jest ograniczone i koordynowane przez pracownika Urzędu.

W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Interesanci po wejściu do Urzędu zobowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym w holu Urzędu oraz do zakrywania ust i nosa.

Burmistrz Zdzieszowic

Sybila Zimerman