Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane przestrzenne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice

GEOTIF - TIFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/515/2024 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2024 roku (31,25MB)
JPEGLegenda do Uchwały Nr LXVIII/515/2024 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2024 roku (172,90KB)
PDFUchwała Nr LXVIII/515/2024 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2024 r. (5,44MB)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący część miasta Zdzieszowice w rejonie ulicy Góra Świętej Anny i Zielonej

GEOTIF - TIFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/471/2023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 października 2023 roku (3,91MB)
JPEGLegenda do Uchwały Nr LXII/471/2023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 października 2023 roku (146,77KB)
PDFUchwała Nr LXII/471/2023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 października 2023 r. (155,13KB)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna

GEOTIF - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/228/2020  z dnia 16 grudnia 2020 roku
JPEGLegenda do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/228/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku (251,80KB)
PDFUchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/228/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku.pdf (6,07MB)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza

GEOTIF - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/229/2020  z dnia 16 grudnia 2020 roku
JPEGLegenda do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/229/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku (244,83KB)
PDFUchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXIX/229/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku.pdf (6,96MB)

Zmiana do ww. uchwały.

PDFUchwała nr LX4592023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza.pdf (112,91KB)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Żyrowa

GEOTIF - TIFZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLV/359/2022 z dnia 19 maja 2022 r. (264,62KB)
JPEGLegenda do Uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLV/359/2022 z dnia 19 maja2022 r. (67,37KB)


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice (2,86MB)
GEOTIF - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/452/2023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2023 roku
GEOTIF - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/452/2023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2023 roku
JPEGLegenda - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/452/2023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2023 roku (191,00KB)
JPEGLegenda - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/452/2023 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2023 roku (127,35KB)