Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Rusza programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, informuje o przystąpieniu do naboru wniosków, do ww. programu. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków w terminie do dnia 12 lutego 2021r.

Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent ?

  1. w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe ( społeczne, sportowe))
  2. w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  3. w załatwianiu spraw urzędowych,
  4. w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  6. w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Dalsze informacje o powyższym programie można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach pod numerem telefonu 77 472 66 11