Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Zawieszono funkcjonowanie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zdzieszowicach

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego na podstawie §2 ust. 5 Porozumienia nr AO-O.031.1.2020 zawartego w dn. 15 października 2020 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Gminą Zdzieszowice, Zarządzeniem Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.182.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. zawieszono funkcjonowanie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zdzieszowicach oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Strzeleczkach wraz z filią w Walcach.

Zawieszenie funkcjonowania punktów, podobnie jak do tej pory, ma charakter tymczasowy i będzie obowiązywało do odwołania. W tym czasie porady prawne i obywatelskie świadczone przez osoby wyznaczone do ich udzielania w ww. punktach będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jednocześnie informuję o przywróceniu z dniem 4 stycznia 2021 r. funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Krapkowicach.

Starosta Krapkowicki

Maciej Sonik