Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/237/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku zadań publicznych z zakresu:

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja)

Zarządzenie: PDFSG.0050.335.2021

Załącznik do zarządzenia: PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie


Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Zarządzenie: PDFSG.0050.336.2021

Załącznik do zarządzenia: PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie


Wzory dokumentów:

DOCXoferta.docx

ODToferta.odt

PDFoferta.pdf

PDFramowy wzór umowy.pdf

DOCXsprawozdanie.docx

ODTsprawozdanie.odt

PDFsprawozdanie.pdf