Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Informacja dla hodowców drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 12.03.2021 r.

 

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu krapkowickiego w rejonie m. Żużela wysoce zjadliwej grypy ptaków, hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Cała Gmina Zdzieszowice znalazła się w obszarze zagrożonym.

 W celu minimalizacji zagrożenia należy w szczególności:

1) Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2) Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3) Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4) Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5) Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, urząd miejski podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Dane teleadresowe instytucji do których można zgłaszać zawiadomienie:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach – tel.77 466 15 15;

Urząd Miejski w Zdzieszowicach – sekretariat tel. 77 40 64 400;

Straż Miejska w Zdzeiszowicach – tel 77 40 64 417;

Telefon alarmowy – 112.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.