Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raporty o stanie Gminy

 • Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2023 rok

  Informujemy, że opracowany został Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2023 rok.
  Data publikacji: 31-05-2024 15:17
 • Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2022 rok

  Informujemy, że opracowany został Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2022 rok.
  Data publikacji: 31-05-2023 18:49
 • Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2021 rok

  Informujemy, że opracowany został Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2021 rok. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
  Data publikacji: 31-05-2022 14:55
 • Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2020 rok

  Na 30 czerwca 2021r. o godz. 15:30 zaplanowana jest Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, na której, będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za rok 2020. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Zdzieszowice. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zdzieszowicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej najpóźniej w dniu 29 czerwca 2021r.
  Data publikacji: 31-05-2021 18:20
 • Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2019 rok

  Data publikacji: 02-07-2020 14:02
 • Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok

  Data publikacji: 31-05-2019 15:16